Adrian Pracon sitater

Her kan du finne og laste ned sitater Adrian Pracon

Adrian Pracon Sitater, tanker, aforismer, ordtak, uttrykk

#24054 Adrian Pracon

Jeg husker bare ting når det ikke er mer igjendem. Men det var aftenbønnen som sto i den lyseblå boken med bareneregler dekketgammel havregrøt, på siste side. Etter huskeregelen for norske kornsorter, byggen med lang paraykk, rugen med vipper, havren som har bjeller på, hveten har kun tipper. .

Adrian Pracon Sitater om bønn
#24072 Adrian Pracon

And grasp the wine-cup firmly in my right-- .

Adrian Pracon
#26251 Adrian Pracon

Et indre landskap synes å forbinde de to: frimureriets tause pakt. De lever i den samme grensetrakt, hvor begge er som seende blandt blinde. .

Adrian Pracon Sitater om fortiden
#26252 Adrian Pracon

Skjønt de er adskilt ved en kløft i tiden, og skjønt den ene b l i r, den andre v a r, kan de forenes i en felles viden: .

Adrian Pracon Sitater om tid
#26253 Adrian Pracon

"Ja, jeg har gjenkjent deg! Vi to er like, vi naboernatten - vi som har en ordløs visshet om det skjulte rike." .

Adrian Pracon Sitater om ord
#26254 Adrian Pracon

Andre Bjerke - BARNET OG OLDINGEN .

Adrian Pracon Sitater om barn
#26255 Adrian Pracon

Det er gjerne idet man ønsker å trekke seg, at man virkelig kan ta store steg fremover .

Adrian Pracon Sitater om begjær
#27201 Adrian Pracon

An awareness of cultural diversity is an essential aspect of a gendered and socially relevant psychology of mens health that can contribute to a more equitable society. .

Adrian Pracon Sitater om hat

Adrian Pracon sitater , sitater Adrian Pracon, sitater om Adrian Pracon