Gunvor Hofmo sitater

Her kan du finne og laste ned sitater Gunvor Hofmo

Gunvor Hofmo Sitater, tanker, aforismer, ordtak, uttrykk

#8 Gunvor Hofmo

Friheten .

Gunvor Hofmo Sitater om frihet
#21914 Gunvor Hofmo

Han tok til høyre i rundkjøringen, kjørte utFauske, etmange veikryss i Nord-Norge som prøver å være by.. .

Gunvor Hofmo Sitater om ord
#21926 Gunvor Hofmo

Why is it that there are always these problems and misunderstandings between men and women? Surely it would have been better if God had made only one sort of person, and the children had come by some other meabns, with the rain perhaps. .

Gunvor Hofmo Sitater om hat
#23800 Gunvor Hofmo

"Peace is something to be learned.To be understood. To be embraced" .

Gunvor Hofmo Sitater om be
#23801 Gunvor Hofmo

Bestefar,vi huske klemman dine, kinna dine va varm og ru. No e du i drømman våres, bestefar, når vi sovne, våkne du. .

Gunvor Hofmo Sitater om drømmen
#23802 Gunvor Hofmo

By absolving my anger about Christianity I have cleared the last obstacle that stood blocking my readiness for faith. I realise I dont have to be a Christian who follows the church, or a Buddhist nun in robes, or a convert to Judaism or Islam or Sikhism. I can be a believer in something bigger than what I can touch. I can make a leap of faith to a higher power in a way thats appropriate to my culture but not be imprisoned by it. .

Gunvor Hofmo Sitater om hat
#23803 Gunvor Hofmo

Søker du hevn, så grav en grav for to. .

Gunvor Hofmo Sitater om hevn
#23804 Gunvor Hofmo

Det er å fornekte menneskets natur å påstå at det finnes "rene" psykiske traumer. Alle traumer som berører følelser, identitet og selvforståelse, berører også kroppen. .

Gunvor Hofmo Sitater om naturen
#23805 Gunvor Hofmo

Voldens vesen er å krenke grenser. Det gjelder for alle typer vold. Og det gjelder for alle typer grenser. Alle former for krenkelsegrenser gir den krenkede smerter. .

Gunvor Hofmo Sitater om smerte
#23806 Gunvor Hofmo

Hver selvpåført smerte speiler en tidligere, påtvunget smerte. .

Gunvor Hofmo Sitater om tid
#23807 Gunvor Hofmo

Smerten skal vise den enes kraft og makt og den andres kraftløshet og avmakt. Smerten skal bevise at krenkeren er overlegen og at den andre er underlegen, både fysisk og bokstavelig. Smerten viser hvem som har kontrollen i kraftformue, handling og stilling. Smertens kraft viser hvem som er utlevert ved å være svak, handlingslammet og passivt føyelig. Smerten peker på at noen med viten og vilje har gjort en annen til gjenstand for sin forakt. Smerten er følgenå ha blitt gjort til en gjenstand, en ting. .

Gunvor Hofmo Sitater om tro
#23809 Gunvor Hofmo

Forsoning kontra tilgivelse: Å tilgi er å holde hånden frem og si: "Det er over. Jeg har gitt slipp på alt sinne. Jeg er ikke bitter lenger. Jeg bærer ikke nag". Å forsone seg, er å vite at man aldri kan glemme, at det som har skjedd, alltid vil bli husket, men at det går an å leve med det. .

Gunvor Hofmo Sitater om tid
#23810 Gunvor Hofmo

Jeg tåler dårlig den klare virkelighet, og enda mindre den harde virkelighet. Jeg trives i det trygge, milde- men frie. .

Gunvor Hofmo Sitater om virkeligheten
#28317 Gunvor Hofmo

Finnes det en Gud som har skapt oss mennesker? Eller er det bare vi som har skapt våre egne tanker om Gud? .

Gunvor Hofmo Sitater om gud
#32639 Gunvor Hofmo

Som vi skal se, var dette ikke tomme ord, men de ble omsatt i praksis gjennom blodige forfølgelser. .

Gunvor Hofmo Sitater om ord

Gunvor Hofmo sitater , sitater Gunvor Hofmo, sitater om Gunvor Hofmo

neste