Robert Bringhurst sitater

Her kan du finne og laste ned sitater Robert Bringhurst

Robert Bringhurst Sitater, tanker, aforismer, ordtak, uttrykk

#360 Robert Bringhurst

..jag mumlar ett "kanske det" medan jag förtsätter att tugga på min sega fralla. .

Robert Bringhurst Sitater om te
#361 Robert Bringhurst

-Vi gör misstaget, förtsätter han, att vi förvanskar världen. Vi tror att vi kan tillämpa erfarenheter från begränsade områden på helheten. Vi blandar ihop det tilfällige med det väsentliga. Vi beter oss som om hela världen var en enda inskränkt småstad. Det som finns utanför stadsgränsen räknar vi inte med. Det kallas provinsialism, det är därför vi ständigt behöver de gamla klassikerna, de stora författarna från antiken. De tänkte specifikt och generelt på samma gång. De hade ständigt helheten i medvetandet, det för alla tider gemensamma. .

Robert Bringhurst Sitater om tro
#363 Robert Bringhurst

-Och den stora massanmänniskor? undrar jag. De som inte kunde läsa? Han svarar att det faktiskt fanns uppenbara motsvarigheter till teve på den tiden: Gladiatorspelen och kappkörningarna. Den okunniga massan var sig lik genom historien. Jag frågar honom om han anser att det är fel att läsförmågan nu förtiden används ocksåmassan, ..till att sluka underhållnings- böcker och liknande, om man kan förebrå denna massa att den i stället för att bilda sin själ läser smörja? .

Robert Bringhurst Sitater om tid
#364 Robert Bringhurst

(...) .

Robert Bringhurst

Robert Bringhurst sitater , sitater Robert Bringhurst, sitater om Robert Bringhurst