#21 Ismail Kadare

Vad Curtius ville skildra, var i själva verket de förhållanden i Weimarrepubliken, mot vilka den nya barbarstormen kom som en reaktion. Han tyckte sig nu kunna konstatera en kulturell regress, ett nedbrytandeTysklands humanistiska kultur, dess skolor och universitet. Weimartidens män märkte inte hur de för varje dag skar banden till det heliga tyska kulturarvet. Ingenlandets partier hade något program för kulturarbete eller kulturskydd - .

Ismail Kadare Sitater om tid
#22 Gustave Flaubert

detta hade snabbt resulterat i okynnighet, rotlöshet, obildning; .

Gustave Flaubert Sitater om sult
#23 Lars Akerhaug

motiveringen var i regel att man inte fick överanstränga ungdomen med "onyttigt" kulturstoff: "Det är inte rätt att kräva så mycket kunskaperde stackars ungdomarna..." .

Lars Akerhaug Sitater om motet
#24 Lars Akerhaug

Följden blev att "ungdomen har frigjort sig och läser nu bara sådant som rekommenderas i partipolitiska föreningstidningar". .

Lars Akerhaug Sitater om tid
#25 Lars Akerhaug

Detta överensstämmer slående med förhållandena i dagens Sverige med dess radikala moraliska, religiösa och intellektuella nedrustning i skolor och vid universiteten. Men medan de vilsna unga tyskarna, som vantrivdes i den fadda Weimar- republiken, bara läste politiska hatmanifest och lydde dem, läser den nya svenska ungdomen mest dårlig veckopress. Likheten mellan 30-talets Tyskland och vårt land är mer djupgående än så. Curtius kunde uppvisa att i Tyskland förekom en andlig och intellektuell nedrustning: .

Lars Akerhaug Sitater om moral
#26 Lars Akerhaug

"Man måste erkänna, att i vårt politiska liv förefinns en uppenbar rädsla för att ens beröra andliga problem. I alla läger upptas det intresse som står till förfogande ekonomi, makt- och personpolitik. Dette kallas realpolitik och accepteras utan motstånd." .

Lars Akerhaug Sitater om livet
#27 Lars Akerhaug

Detta är alldeles samma tids- och självkritik som Stefan George riktade mot Tyskland, redan när det stod på höjden sin makt under den siste kejsaren. Äcklad vände han sig från vad han uppfattade som ett hjälplöst förfall. (...) .

Lars Akerhaug Sitater om tid
#28 Lucinda Riley

Curtius observerade tidligt - även bland sina lärjungar - de förste tecknen på en nazistisk revolt inte bara mot demokratin utan mot tysk kultur över huvud. Och han påpekade en egendomlighet: .

Lucinda Riley Sitater om tid
#29 Jeannine Hall Gailey

"Tyskland är det första land, där (- - -) nationalismen har upprättat en sluten front mot anden -- även det egna folkets -- och mot kulturen -- även den som vuxit upp i hemlandet. Och dessa andens motståndare är inte pöbelhorder utan -- intellektuella..." .

Jeannine Hall Gailey Sitater om motet
#30 Jeannine Hall Gailey

Som de stora farorna för Tyskland såg Curtius dels den unga barbariska nazismen, dels den andelösa materialism som mötte i den grupp han med en speciell anspelning kallade "sociologerna". Och han skrev: .

Jeannine Hall Gailey Sitater om mat
#31 Andre Gide

"Men i Europas nuvarande ödestimme betyder detta barbari endast övergången till bolsjevismen. En rörelse,som lättsinnigt prisger anden, måste komma att bli uppslukad materialismen - vilken i våra dagar inte längre är ett snobberi bland grupperfritänkare utan en till tänderna väpnad världsmakt. .

Andre Gide Sitater om makt
#32 Andre Gide

Våra nationalister (=nationalsocialister) borde i sista stund besinna sig och fråga, om de verkligen tänker slunga vårt folks ande och själ ned i denna avgrund..." .

Andre Gide Sitater om ord
#33 Nils Øivind Haagensen

Min tanke går, när jag nu läser dessa ord, till Sverige och Europa 1975. Det öppna våldet behöver Sovjetryssland numera inte använda. Men sakta finlandiseras det ena europeiska landet efter det andra. De ansvariga är i alla länder desamma - de röda intellektuella. .

Nils Øivind Haagensen Sitater om ord
#34 Nils Øivind Haagensen

Under läsningenCurtius artiklar och brev och under långa samtal med honom började jag få upp ögonen för att egentligen var nazismen rotad i precis samma barbariska oandlighet, samma förnekandeandelivet, som mötte i den svenska socialdemokratien. .

Nils Øivind Haagensen Sitater om livet
#35 Michael Madsen

Den som tydligast upplyste mig därom var en känd svensk s k arbetarförfattare. Till honom skall jag återkomma. .

Michael Madsen Sitater om plass
#36 Michael Madsen

/ (wikipedia) .

Michael Madsen
#37 Åsta Holth

Autoriteten påstår om seg selv at den er sann. Retten påstår at den er rettferdig. Makten sier om seg selv at den er friheten, fordi friheten består i å innse nødvendigheten, som er å bøye seg for makten. .

Åsta Holth Sitater om frihet
#38 Åsta Holth

The other one he loved like a slave, like a crazed and like a beggar. Why? Ask the dust on the road and the falling leaves, ask the mysterious God of life; for no one knows such things. She gave him nothing, no nothing did she give him and yet he thanked her. She said: Give me your peace and your reason! And he was only sorry she did not ask for his life. .

Åsta Holth Sitater om god
#39 Ketil Bjørnstad

Det vil si at man følger den gamle metode å løse de indre problemer ved hjelpå skaffe seg en såkalt ytre fiende. .

Ketil Bjørnstad Sitater om problemer
#40 Charles Bukowski

Et liv tilbragt i løgn kan ikke reddes ved annet enn mere løgn. .

Charles Bukowski Sitater om livet
forrige | neste