Sitater om filosofi

Sitater om filosofi, Tanker, aforismer, ordtak

#335 Ellen Wisløff

i Vanviddets verdenDouglas Reed (Gyldendal) og Dagervår tidPierre van Paassen (Aschehoug) fortelles om hvordan filosofenes tanker er omsatt i handlingerstatsmenn og forretningsmenn. -- dette tilfeldige utvalgeteuropeisk filosofi, litteratur og journalistikk som ifjor ble oversatt, får en et inntrykkhenved to hundre års europeisk ånds- historie. Utvalget representerer delvis ånder som æres uten hensyn til landegrensene.. og hva er så resultatet denne sivilisasjonen som de har vært med på å forme? .

Ellen Wisløff Sitater om filosofi
#973 Hanya Yanagihara

...annars hade han ingalunda haft idel framgångar, han lekte sig inte alls till sina segrar, som mången tycks tro. Han hade mött allvarliga akademiska motgångar i Uppsala, när han efter studier i bl a franska och filosofi råkade ut för den bisarre professor Brock, som helt enkelt refuserade hans specimen i national- ekonomi, som han inte begrep. Ett nytt försök ledde til samma resultat. Dag måste därför lämna Uppsala och flytta över till Stockholms högskola där han trodde att hans teorier bättre skulle förstås. .

Hanya Yanagihara Sitater om filosofi
#2409 Ta Nehisi Coates

Jeg har tenkt å gjøre det jeg vil gjøre og være den jeg vil være og bare stå ansvarlig overfor meg selv: Det er, ganske enkelt, bitch - filosofien, og den virker spesielt frapperende stilt opp mot alt det forkvaklede kvinner er opplært til å utsette seg for. .

Ta Nehisi Coates Sitater om filosofi
#2979 Martine Johansen

Mennesker i Vesten har problemer med å forstå terrorister. De spør om de alle rett og slett er fullstendig forrykte. Jeg kan forsikre at disse menneskene ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har gledeå skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingenhandlingene deres overraske deg. .

Martine Johansen Sitater om filosofi
#3240 Theodor W Adorno

For mange vestlige forskere og, hva viktigere er, for mange muslimer, er selve forestillingen om "en islamsk filosofi" en selvmotsigelse: "Strengt ortodoks sunni-islam har aldri ønsket filosofisk tenkning velkommen." Tradisjonalister har alltid vært fiendtlige overfor filosofi, en "fremmed vitenskap" som førte til kjetteri, tvil og full vantro, mente de. Tradisjonalistene fryktet den med rette, for mangefilosofene utviklet tanker som var langt fra ortodokse, og andre, "særlig de som var fiendtlige til den gryende sunnismen, gikk helt inn for å la seg veiledefornuften slik den greske filosofien oppfattet den, og bekjente seg bare formelt til den islamske religionen". Derfor er historien om islamsk filosofi til dels historien om spenningsforholdet mellom fornuft og åpenbaring. .

Theodor W Adorno Sitater om filosofi
#3409 Virginia Woolf

Mye urett er begått mens vestlige medier sviktet sitt kall om kritisk objektiv journalistikk og ensidig hyllet den ene part. Den kjente filosofiprofessoren Arne Næss sa engang at den moderne verdens teknologiske nyvinninger ikke har endret noen ting. Folk er fortsatt stort sett uten evne til å sette seg inn i annet enn sitt eget narrative univers og knapt nok det, til tross for mobiltelefoner, PC og andre teknologiske informasjonskanaler. De fleste leser simpelthen ikke aviser fra andre land enn sitt eget, og da handler det stort sett om innenriksstoff. .

Virginia Woolf Sitater om filosofi
#4514 Nils Harald Sødal

Kaizen er en japansk filosofi som går ut på at stadig forbedring oppstår ved at man tar små, enkle og gjennomførbare steg. Når du sier at du har tatt i bruk Kaizen-metoden, og ikke at du bare prøver å prokrastinere mindre, høres det ut som om du har begynt med en eller annen orientalsk kampteknikk. Og det er jo litt kult. .

Nils Harald Sødal Sitater om filosofi
#4588 Lena Andersson

En kurskamerat som ble mildt mobbet for sin betydelige appetitt, satt en dag og spadde mistrøstig i en grålig og garantert vitaminfri masse som ble servert under navnet fårikål. Så sa han: - Det er først når man har stiftet bekjentskap med gardekjøkkenets særpregede fårikål, at man fullt ut appresierer den filosofiske dybden i det norske idiomatiske uttrykket "Det kokte bort i kålen". Han ble siden envåre mest kjente filologer. .

Lena Andersson Sitater om filosofi
#4748 Cormac McCarthy

Han tok en dyp slurkden sosialt nødvendige gift. Så fortsatte han å utvikle sin filosofi: .

Cormac McCarthy Sitater om filosofi
#5406 Olav Brostrup Müller

Då eg var lita, innbilte eg meg at eg var svært opptekenfilosofi, men då eg tok konsekvensendenne innbilte interessa, og begynte å lese filosofi, oppdaga eg at eg ikkje var interessert likevel. Eg ville bare lære å leve rett, ikkje rote meg inn i noko helvetes dualismeproblematikk. .

Olav Brostrup Müller Sitater om filosofi
#5600 Jane Austen

Postmodernisme. I fransk filosofi en analysekulturtilstanden i det høyteknologiske informasjonssamfunnet hvor framskrittstroen ikke lenger har gyldighet og alle ideologier har brutt sammen. Konsekvensen blir at mennesket ikke lenger kan henvise til absolutte verdier. Tapetverdier, og dermed ogsåidentitet(er), ses som en mulighet til å bruke alt, blande gamle og nye former og skape nye verdier og identiteter, som riktignok bare har gyldighet i det øyeblikket de oppleves. (1975) .

Jane Austen Sitater om filosofi
#7481 Flannery O39Connor

Det er derfor rimelig å anta at også det faktum at et verk er skreveten kvinne, har betydning for hvordan det blir lest, klassifisert, mottatt og vurdert. Resepsjonenkvinners filosofiske arbeider blir trolig influertat kvinner i vår moderne kultur har vært assosiert med følelser, det private, det nære - alt det filosofi ikke er. Kvinner oppfattes å uttrykke seg som kjønnsvesen - på vegneseg selv eller i beste fall en gruppe kvinner, og ikke på vegneMennesket. Dermed blir det kvinner sier sett på som noe partikulært, en særinteresse, ikke noe allment interessant. .

Flannery O39Connor Sitater om filosofi
#7546 James Bowen

Jeg betrakter skjønnlitteraturen som et utmerket kildemateriale for filosofiske studier, og for kulturfilosofiske undersøkelser er den like uunnværlig som vitenskapelige arbeider er for vitenskapsfilosofien. .

James Bowen Sitater om filosofi
#7885 Linda Olsson

Den mands meninger om norsk politik og Nietzsches filosofi og Guds treenighet vilde han gi ravnene. .

Linda Olsson Sitater om filosofi
#7983 Liv Marit Weberg

Stilt og roleg spurde Dufgus filosofikaren kvifor folk eigentleg studerer filosofi.Filosofikaren såg tankefull ned i lòvane sine både lenge og vel, som om han verkeleg ville gjere seg umake med svaret, og sa så: Eg kan ikkje svare for andre, men eg studerer filosofi for forstå verda betre. Då var det slik at somme lyfte auga mot fjella og såg på all isen som hadde bråna i gjela i mildvêret, andre såg utover fjorden på bårene som braut innafor skjera og hindra dei i å dra utpå. Så såg Ebeneser og Bernharð på kvarandre før begge såg på filosofikaren, og eindei sa: Kva er det, gode ven, som du ikkje forstår? .

Liv Marit Weberg Sitater om filosofi
#8438 Catherine Clément

I 1826 så både Rikshospitalet og landets første legetidsskrift dagens lys. Begge nyvinningene hjalp på den frynsete selvtilliten mange leger slet med. EtableringenRikshospitalet innebar at legestudentene fikk en mer praktisk rettet utdannelse. Det hjalp noe, men fortsatt var legestudiet det minst prestisjefylte faget på universitetet. De fleste artianere foretrakk jus, teologi eller filosofi. Lave søkertall førte til lave opptakskrav. Legestudentenes omdømme som de smartestede smarte er faktisk et relativt nytt fenomen. Målt etter artiumskarakterer sorterte de blant de svakeste på universitetet helt frem til den andre verdenskrig. .

Catherine Clément Sitater om filosofi
#9783 Joseph Conrad

"Hva slags bibliotek er dette?" spør jeg. "Mest faglitteratur. Historie. Teologi. Filosofi. Arkeologi. Kulturhistorie. Matematikk. Fysikk. Kjemi. Astronomi. Sosiologi. Geografi. Antropologi. Arkitektur. Biografier. Og så videre ..." "Ah," sier jeg, "tilværelsens trivialiteter." .

Joseph Conrad Sitater om filosofi
#10818 Ada Sofie Austegard

Hvis navnet mitt kommer til å leve videre, vil det bare være som terminus ad quem for den store vesterlandske filosofien. På samme måte som navnene til dem som brente ned biblioteket i Alexandria. .

Ada Sofie Austegard Sitater om filosofi
#12063 Hilary Mantel

Filosofi - Vitenskap som gjør det mulig å finne tilværelsen meningsløs på en intellektuell måte. .

Hilary Mantel Sitater om filosofi
#12870 Fjodor Dostojevskij

Galileo benyttet anledningen til å gjøre narrde filosofiske begrepene som fikk passere som vitenskapelige forklaringer på hans tid. Han bemerket at sympati,antipati,okkulte egenskaper,innflytelser og lignende altfor ofte ble "bruktnoen filosofer for å skjule det riktige svaret,som ville vært: Jeg vet ikke. " .

Fjodor Dostojevskij Sitater om filosofi
neste


Velkommen til nettsiden til sitater, er du i kategorien filosofi anførselstegn . Like nedenfor, kan du velge din favoritt sitat eller dele den. Her kan du se beste filosofi siterer noensinne ! Noen mennesker forvirret ord og skrive ord, liker filosofi qoute eller filosofi qoutes men det er ikke viktig, fordi vi har den beste søkemotoren noensinne ! Hvis du liker tilfeldige sitater så kan du bruke vår katalog. Også vi er fint sted for søte sitater og berømte filosofi anførselstegn . Dou du bruke vår søkefeltet for å finne sitater på filosofi? Prøv det! Del største filosofi ord med dine venner og nyte!