Sitater om sannheten

Sitater om sannheten, Tanker, aforismer, ordtak

#370 Patti Smith

I samkvemmet mellom menneskene er vennlighet og løgn verd tusen sannheter. .

Patti Smith Sitater om sannheten
#465 Linn Ullmann

Men han festet seg ikke ved det, for blant alle de bevegelser, bemerkninger og små innfall som tilsammen utgjør en samtale, er det ikke til å unngå at vi helt intetanende går like forbi enkelte som skjuler nettopp den sannhet som våre mistanker lette efter i blinde, og at vi tvert om stanser opp ved dem som ikke skjuler noe som helst. .

Linn Ullmann Sitater om sannheten
#586 Colleen Hoover

Sannheten om Alberte er at hun bare vet hva hun ikke vil. Om hva hun vil, har hun ingen anelse. Og det gir uro og sugen under brystet ikke å vite det. Hun går omkring som sin egen negativ, har denne skavank til alle de andre. .

Colleen Hoover Sitater om sannheten
#715 Lars Lerin

Ære og troskap til ytterste konsekvens, på trossseg selv? Men sterkere enn alle disse lover og bånd har jo et menneske i seg en annen sannhet - en sannhet som er bygget oppandre, renere følelser som har sin egen målestokk for det som kalles rettferdighet. .

Lars Lerin Sitater om sannheten
#845 Bobbie Peers

Journalistikkens funksjon i denne tiden, eller iallfall i dette samfunnet, var ikke å informere, men å viske ut ethvert skille mellom løgn og sannhet, erstatte virkeligheten med ren diktning, som avdekket det store havkomplekser, frustrasjoner, aversjoner og traumer i en allmennhet som var herjetmisunnelse og bitterhet. .

Bobbie Peers Sitater om sannheten
#949 Hannah Shah

Siste stadium i vår omgang med haien var at vi begynte å dra den i halen. Det påstås at det er en simpel sport å trekke dyrene i halen, men det må være fordi ingen har prøvd seg på haien. For det var i sannhet en frisk sport. .

Hannah Shah Sitater om sannheten
#1000 Shabana Rehman

Den magiske tenkningen, legendene og overtroen dominerer den muslimske kulturen. Muslimene er besattlegendene, som betraktes som sannheter. Det finnes ikke rom for vitenskapelig tenkning. .

Shabana Rehman Sitater om sannheten
#1248 Erin Morgenstern

Fariseeren hadde ikke bruk for Jesus. (..) Slik er den fromme religiøse i sitt hykleri (..) ..kan nok respektere Jesus, ha store tanker om ham - som lærer, ideal, profet, moralist og gudbenådet. Men man vil ikke vite noehans stedfortredende offerdød og soningsdød for synden. Slik flykter religiøsiteten fra Gud... og fra sannheten. (..) .

Erin Morgenstern Sitater om sannheten
#1281 Mons Kallentoft

Multietnisitet kan ikke eksistere uten frihet. Det er altfor mange som ikke har innsett dette. Frihet til å mene, kle seg, gifte seg og leve med den man vil. Det betyr kamp. Kamp mot dogmer, vold, enøyd oppdragelse, kjønnsapartheid, misunnelse, smålighet, sensur og diskriminering. Kamp mot selvgode og etnosentriske produsenterakademisk kunnskap. Det betyr et fullstendig åpent samfunn, der sannheten om årsakene til alle typer fascisme og sjåvinisme strippes. Forakten som ble vist mitt kjønn fordi jeg løftet en mann, ble først levertKrekar selv og seinereen rekke personer som avslørte sin intellektuelle utilstrekkelighet. .

Mons Kallentoft Sitater om sannheten
#1349 Tommi Kinnunen

Vi må blåse bort støvet som skjuler sannheten om religiøs fanatisme og terrorisme som hjemsøker oss til enhver tid. Det er på tide å våkne og få med seg hva som virkelig foregår. .

Tommi Kinnunen Sitater om sannheten
#1357 Amie Kaufman

Vi lider under et teokratisk styre der de religiøse lærde kun ønsker lydighet fra sine undersåtter. Samfunnet vårt er så tro mot sine religiøse lærde at deres fatwaer og tolkninger blir sett på som den ultimate sannhet, ja, som noe hellig. Om en fritenker kommer med nye ideer, blir han konfrontert med hundrevisfatwaer fra et presteskap som kaller ham frafallen og advarer ham mot å bevege seg ut på farlig farvann. Så skjer det jeg frykter mest; at de arabiske intellektuelle emigrerer i søken etter grønnere gress - langt unna prestestyret. .

Amie Kaufman Sitater om sannheten
#1530 Carsten Jensen

Hvor går grensen mellem det virkelige og det uvirkelige? - Med et paradoks kan en si at innbilningen kan være like virkelig, som det en antar er det virkelige, kan være innbilt. Alt opfattes subjektivt, efter vedkommende menneskes behov og interesser. Om en erfaring svarer til virkeligheten - de objektive, fysikalske forhold - beror på om den lar sig innpasse i den store lovmessige sammenheng som menneskehetens ypperste representanter har utkrystallisertmilliarderandre erfaringer - videnskapen. - - - «Hvad er overtro» - Det er den del«folketroen» som den til enhver tid herskende videnskapelige mening betrakter som ubegrunnet. Helt utelukket er det imidlertid ikke, at en overtroisk forestilling kan inneholde en kjerneriktighet, som en gang i fremtiden kan påvises videnskapelig. I det øieblikk vil dette kompleksfenomener kunne skjæres utovertroens gruppe, men inntil da har en i sannhetens navn rett og plikt til å betegne det som overtro. .

Carsten Jensen Sitater om sannheten
#1888 Mads Drange

NRKs Tormod Strand er enfå norske journalister som sannhetssøkende har rapportert om jødehatet i norske klasserom nå grunnet elever pregetislamske doktriner. Strand jobbet over lengre tid for å vise frem tilstanden i særlig videregående skole i Oslo, men ingen jødiske foreldre våget å stå åpent frem og fortelle om hvordan deres barn trakasseres. .

Mads Drange Sitater om sannheten
#1889 Ted Kazmierski

Mange skjønner ingen tingdette. Muligheten for at det går tråder fra dette spillet og inn til KGB, er mer usannsynlig enn sannsynlig. Nettopp derfor er det sannsynlig. Når det gjelder oss, skulle vi jo fortrinnsvis overvåke og bekjempe fiendervårt samfunn - i stedet blir vi virvlet inn i en delikat politisk manipulasjonsspill. [...] - Jeg har strevd mye med begrepene sannsynlig og usannsynlig. Hva er sannsynlig og hva er usannsynlig? Jeg datt flere ganger ned i kløften mellomm begrepene, inntil jeg lærte: Det mest usannsynlige blir ofte det mest sannsynlige - nettopp fordi det er det mest usannsynlige. Det usannsynlige er det sannsynliges beste kamuflasje, usannsynlighetene er den konspirative virksomhetens tryllemiddel - jo mer usannsynlig jo mer sannsynlig. Det andre er [...] at skal du inn til selve kjernensannheten på denne arenaen, må du jobbe deg gjennom minst tre lag med unnsanheter. Og tro meg: Bedrageriet er alltid mer intelligent og besnærende innpakket enn ærligheten. Men min taktikk i morgen er den jeg har fulgt i den senere tida. Jeg lar dem få vite akkurat så mye at de forstår at jeg vet mer - men ikke hva. Informasjoner og kunnskaper er vår viktigste ressurs og vårt beste forsvarverk. Er vi ikke på høyde, blir vi feidbanen. .

Ted Kazmierski Sitater om sannheten
#1984 Ruth Lillegraven

Når han møtte muslimer, hadde han begynt å spørre dem rett ut hva de mente. En gang på reise i Jordan hadde han truffet en godt utdannet mann som kunne flere språk, og spurt om han støttet dødsstraff for å forlate islam. Mannen svarte ja, med den begrunnelse at hvis man kjente sannheten, skulle man ikke forlate den. Slike samtaler gjorde inntrykk. .

Ruth Lillegraven Sitater om sannheten
#2090 Bente Sandberg

Sannheten er jo at det ofte er de ytringene som i samtiden er blitt oppfattet som sjokkerende - ja, direkte uhørte - som har brakt utviklingen videre. Gitt oss nye perspektiver, alternative stemmer, endrede samfunnsforhold, banebrytende kunst, stor litteratur. Og i våre dager blir vi altså bedt om å vise ytringsansvar når det trues med vold. .

Bente Sandberg Sitater om sannheten
#2111 Synne Lea

Men hvor enkelt ville det ikke være. på én dag, på en eneste time ville alt bli forandret! Elsk menneskene, elsk din neste som deg selv, det er hovedsaken, det er alt, mer behøves ikke, i samme øyeblikk vil du vite hvordan du skal leve. Og så er jo dette bare en gammel sannhet som er blitt gjentatt millionerganger, og som likevel ikke har slått rot blant oss. .

Synne Lea Sitater om sannheten
#2590 Oscar Wilde

Champagne er en god venn i en kald natt. Jeg husker at en gammel dansk biskop i sin tid forklarte meg at det er mange veier til sannhetens erkjennelse, og Bourgogne er endem. .

Oscar Wilde Sitater om sannheten
#2594 Olav Duun

Nettopp den negative utviklingen innen islam er hovedårsaken til utvandringen fra den muslimske verden. Det absurde er at islams mange problemer, som fører til utvandring, tas med i ryggsekken og plantes i muslimske miljø i Vesten. Og hva er svaret fra muslimske ledere på muslimers integrasjonsproblemer i Europa? Jo, svaret er det samme som konservative i den muslimske verden forfekter: Mer islam, tilbake til islams sanne ansikt – det er medisinen. I sannhet et absurd tankekors. .

Olav Duun Sitater om sannheten
#2679 Audun Mortensen

Det fører feil å se på evangeliene med moderne øyne. I dem florerer mirakler, drømmer og påstander som sannhetsbevis... ... Evangeliene er ikke objektive fortellinger. De ble skrevet for å samle stoff om Jesus siden vitner døde, tidsavstanden til ham begynte å bli stor og tradisjonene usikre. Evangeliene ble laget for å vise at Jesus er Messias og guddommelig, og de skal styrke og undervise dem som har svak tro eller som kritiseres for vranglære - kanskje nettopp individer i ferd med å forlate synagogen eller som var kastet utden. .

Audun Mortensen Sitater om sannheten
neste


Velkommen til nettsiden til sitater, er du i kategorien sannhet anførselstegn . Like nedenfor, kan du velge din favoritt sitat eller dele den. Her kan du se beste sannhet siterer noensinne ! Noen mennesker forvirret ord og skrive ord, liker sannhet qoute eller sannhet qoutes men det er ikke viktig, fordi vi har den beste søkemotoren noensinne ! Hvis du liker tilfeldige sitater så kan du bruke vår katalog. Også vi er fint sted for søte sitater og berømte sannhet anførselstegn . Dou du bruke vår søkefeltet for å finne sitater på sannhet? Prøv det! Del største sannhet ord med dine venner og nyte!