Lars Akerhaug sitater

Her kan du finne og laste ned sitater Lars Akerhaug

Lars Akerhaug Sitater, tanker, aforismer, ordtak, uttrykk

#13 Lars Akerhaug

I min tid anklaget kongen en mann for å ha lagt hånd på en prest. Mannen nektet plent – alt han hadde gjort var å piske ham og trampe på ham. .

Lars Akerhaug Sitater om tid
#14 Lars Akerhaug

Vi var de fattige blant de rike. Vi var de rike blant de fattige. Vi var indianerne blant skoleelevene i byen. Vi var byjenter blant barna i jungelen. Vi var ikke herfra og ikke derfra. Vi var verken eller, og vi var både og -Det var Sisi og meg. .

Lars Akerhaug Sitater om barn
#15 Lars Akerhaug

Som ung var jeg selv inspirertmarxistisk ideologi. Islamisme er ikke helt ulikt. Det er et ideologisk system der islam og Koranen har et svar på absolutt alt. For den som lar seg oppslukedette universet er det fullkomment perfekt, logisk og uangripelig. Jeg blir nysgjerrig. Finnes det mennesker i Norge som mener det samme? Åpenbart. Hvem er de? .

Lars Akerhaug Sitater om mennesker
#23 Lars Akerhaug

motiveringen var i regel att man inte fick överanstränga ungdomen med "onyttigt" kulturstoff: "Det är inte rätt att kräva så mycket kunskaperde stackars ungdomarna..." .

Lars Akerhaug Sitater om motet
#24 Lars Akerhaug

Följden blev att "ungdomen har frigjort sig och läser nu bara sådant som rekommenderas i partipolitiska föreningstidningar". .

Lars Akerhaug Sitater om tid
#25 Lars Akerhaug

Detta överensstämmer slående med förhållandena i dagens Sverige med dess radikala moraliska, religiösa och intellektuella nedrustning i skolor och vid universiteten. Men medan de vilsna unga tyskarna, som vantrivdes i den fadda Weimar- republiken, bara läste politiska hatmanifest och lydde dem, läser den nya svenska ungdomen mest dårlig veckopress. Likheten mellan 30-talets Tyskland och vårt land är mer djupgående än så. Curtius kunde uppvisa att i Tyskland förekom en andlig och intellektuell nedrustning: .

Lars Akerhaug Sitater om moral
#26 Lars Akerhaug

"Man måste erkänna, att i vårt politiska liv förefinns en uppenbar rädsla för att ens beröra andliga problem. I alla läger upptas det intresse som står till förfogande ekonomi, makt- och personpolitik. Dette kallas realpolitik och accepteras utan motstånd." .

Lars Akerhaug Sitater om livet
#27 Lars Akerhaug

Detta är alldeles samma tids- och självkritik som Stefan George riktade mot Tyskland, redan när det stod på höjden sin makt under den siste kejsaren. Äcklad vände han sig från vad han uppfattade som ett hjälplöst förfall. (...) .

Lars Akerhaug Sitater om tid
#126 Lars Akerhaug

Å være sammen er for oss å være på samme tid like frie som i ensomhet og like muntre som i godt selskap. Vi snakker, tror jeg, dagen lang – å snakke med hverandre er bare en livligere og mer hørbar form for tenking. .

Lars Akerhaug Sitater om livet

Lars Akerhaug sitater , sitater Lars Akerhaug, sitater om Lars Akerhaug